شرایط اقلیمی مناسب برای کاشت پسته

وب سایت دراج هلدینگ- شرایط اقلیمی مناسب برای پسته

خاک مناسب جهت کشت پسته

بیشتر منابع، مناسبترین بافت خاک را جهت کاشت درخت پسته، خاکی با بافت شنی لوم ذکر کرده اند. با ترکیب ۶۰ الی ۷۰ درصد شن، ۲۰ الی ۳۰ درصد سیلت یا لای و ۱۰ الی ۲۰ درصد رس. باغ هایی که بافت خاک رسی سنگین دارند به علت قابلیت جذب بیشتر و نگهداری طولانی مدت رطوبت در خاک مانع رشد بهینه پسته و اُفت کمی محصول می شوند.

همچنین قابل ذکر است پسته درختی با ریشه‌ی عمیق ومحوری تا حدود ۲ متر می باشد و از این جهت خاک مناسب، خاکی با بافت سبک است که حدود ۲ متر عمق داشته باشد. علت مقاوم بودن درخت پسته به کم آبی، همین ریشه‌ی عمیق و محوری می باشد زیرا با نفوذ در اعماق خاک در شرایط کم آبی دچار تنش نمی شود. البته در بافتهای سنگین تر، وجود زهکش های طبيعی همانند يک لايه شنی در عمق بيش از ۲ متر از سطح خاک ميتواند سنگينی بافت را جبران نمايد.

آب و هوا ، درجه حرارت و رطوبت مناسب برای درخت پسته

درخت پسته بسیار مقاوم به سرمای شدید زمستان و گرمای شدید تابستان است، محدوده ی دمایی که درخت پسته می تواند تحمل کند از دمای ۴۵ درجه بالای صفر (۴۵+ ) در تابستان، تا دمای ۲۰ درجه زیر صفر( ۲۰-) در زمستان می باشد. هرچند اگر دمای بالای ۴۲ درجه درتابستان به مدت طولانی ادامه پیدا کند، مغز پسته به خوبی تشکیل نمی شود و یا درصد دهن بست آن بالا می رود. البته سرمای دیررس بهاره نیز میتواند موجب ایجاد خسارت کمی و کیفی در پسته شود. همچنین در شرایط آب و هوایی با رطوبت های بالای ۳۵ درصد، عمل گرده افشانی پسته مختل می شود و طبیعتا مناطق با رطوبت بالا برای کاشت درخت پسته توصیه نمی شود. البته میزان تحمل درخت پسته، بسته به سن و نوع درخت متفاوت می باشد و هم چنین گیاهی است که تحمل بالایی نسبت به شرایط ناگوار طبیعی دارد ولی در کل شرایط آب و هوایی مناسب جهت کاشت اقتصادی درخت پسته، اقلیم های خشک و نسبتا گرم همراه با زمستان های سرد و معتدل می باشد.

دراج هلدینگ- شرایط اقلیمی ماسب برای کاشت پسته - مقاله

عرض جغرافیایی

عواملی مانند دما، تابش نور خورشید و طول روز، تحت تاثیر عرض جغرافیایی قرار می گیرند. برخی تحقیقات نشان داده اند که درخت پسته را می توان در طیف وسیعی از عرض های جغرافیایی پرورش داد ولی به طور کلی درختان پسته در عرض جغرافیایی ۲۴ تا ۴۲ درجه شمالی قرار گرفته اند. باید این نکته را در نظر داشت که عملکرد و کیفیت متفاوت محصول پسته ایران در عرض جغرافیایی ۲۷-۳۷ درجه شمالی چشمگیر بوده است .

ارتفاع از سطح دریا

محدوده ارتفاع مناسب از سطح دریا جهت کاشت درخت پسته بین ۵۰۰ تا ۱۸۰۰ متر می باشد. برای بعضی گونه ها، محدوده ی ۹۰۰ تا ۲۰۰۰ متر و برای برخی دیگر بین ۷۰۰ تا ۳۰۰۰ متر نیز ذکر کرده اند.

تامین نیاز سرمایی درختان پسته

نیاز سرمایی حداقل دوره هوای سردی است که برای شکوفه دهی یک درخت میوه در فصل سرما مورد نیاز می باشد. نیاز سرمایی را گاهی ساعات سرمایی نیز می نامند که در درخت پسته نیاز سرمایی، انواع مختلف، متفاوت و در محدوده ی ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ ساعت و دمای بین صفر/ ۰ تا هفت / ۷ درجه سانتی گراد می باشد . نوعی از پسته که بیشترین نیاز سرمایی را دارد نوع اکبری وآن نوع که کمترین نیاز سرمایی را دارد نوع فندقی می باشد. در صورت عدم تامین نیاز سرماییِ درختان، شاهد تاثیر منفی بر روی عملکرد درخت از جمله تاخیر در گلدهی، تشکیل کم میوه، ریزش جوانه‌ها، کاهش رشد میانگره‌ها، کاهش وزن تر و خشک و غیره خواهیم بود. البته باید در نظر داشت که نیاز سرمایی درخت پسته با توجه به سن درخت ممکن است تغییر کند.