گروه دراج کویر در سال 2019 موفق به اخذ گواهی نامه های ارگانیک بودن محصولات خود کرده و جزو معدود تولیدکنندگان پسته ارگانیک در جهان قرار گرفته است.

گواهی ارگانیک پسته

گواهی نامه ارگانیک پسته