شرکت یم میکس YEM MIKS

 

YEM MIKS از تولیدکنندگان مطرح کودهای متنوع برای کشاورزی و باغداری است. این شرکت محصولات خود را با نام تجاری ant به معنای AGRICULTURE NATURAL TECHNOLOGY یا فناوری کشاورزی طبیعی عرضه می دارد. یم میکس بر این باور است که تمام نیاز گیاهان که به عنوان مکمل و کود شناخته می شود قابل تهیه از زمین، گیاهان و حیوانات است. به این ترتیب نیازی به تولید کودهای شیمیایی و صنعتی نیست.

 

گروه دراج نماینده رسمی شرکت یم میکس در ایران است و محصولات و فرآورده های این شرکت معتبر را در اختیار صنایع کشاورزی و باغداری ایران قرار می دهد.

محصولات این تولیدکننده کشور ترکیه به وزارت جهاد کشاورزی معرفی شده و گواهینامه ثبت مواد کودی برای آنها اخذ شده است. از آن جمله می توان به مجوز كودهای npk 202020 و كود سولوپتاس اشاره کرد.

ant_734ee32d-c62b-4691-8d1f-24433bbe326d

ثبت مواد کودی در سامانه مواد کودی وزارت جهاد کشاورزی به نوعی تایید و کسب مجوز استفاده از مواد ارائه شده به این سازمان در صنایع کشاورزی و باغداری محسوب می شود.

گواهینامه ثبت مواد کودی : سولفات پتاسیم

به استناد ماده 3 آیین نامه ثبت و کنترل کیفی انواع مواد کودی ( ابلاغیه شماره 020/23588 مورخ 1393/08/21 وزارت جهاد کشاورزی) بدینوسیله گواهی می شود ماده کودی سولفات پتاسیم با نام تجاری ANT وارداتی  شرکت مجتمع ماشین سازی دراج کویر با برچسب مطابق نمونه پشت این گواهینامه ثبت گردید. گواهی مذکور بر اساس مدارک و اطلاعات تسلیمی توسط متقاضی صادر شده است. عدم اعتبار مدارک موجب بطلان این گواهینامه می باشد. مدت اعتبار این گواهی نامه با رعایت سایر شرایط قانونی دو سال است. درجه اعتبار این گواهینامه و تاریخ انقضای آن در پایگاه جامع اطلاعات مواد کودی کشور به آدرس www.KSWRI.ir بارگذاری شده است.

گواهینامه ثبت مواد کودی : مخلوط شیمیایی جامد 20-20-20

به استناد ماده 3 آیین نامه ثبت و کنترل کیفی انواع مواد کودی ( ابلاغیه شماره 020/23588 مورخ 1393/08/21 وزارت جهاد کشاورزی) بدینوسیله گواهی می شود ماده کودی مخلوط شیمیایی جامد 20-20-20 با نام تجاری ANT وارداتی  شرکت مجتمع ماشین سازی دراج کویر با برچسب مطابق نمونه پشت این گواهینامه ثبت گردید. گواهی مذکور بر اساس مدارک و اطلاعات تسلیمی توسط متقاضی صادر شده است. عدم اعتبار مدارک موجب بطلان این گواهینامه می باشد. مدت اعتبار این گواهی نامه با رعایت سایر شرایط قانونی دو سال است. درجه اعتبار این گواهینامه و تاریخ انقضای آن در پایگاه جامع اطلاعات مواد کودی کشور به آدرس www.KSWRI.ir بارگذاری شده است.