شرکت فرم و فید FERM o FEED

Ferm O Feed BV از تولیدکنندگان مطرح کودهای متنوع ارگانیک برای کشاورزی و باغداری است. این شرکت محصولات خود را با نام تجاری FERTIPLUS  عرضه می دارد. فرم و فید بر این باور است که تمام نیاز گیاهان که به عنوان مکمل و کود شناخته می شود قابل تهیه از زمین، گیاهان و حیوانات است. این شرکت محصولات خود را راه حلی برای حفظ زمین و محیط زیست و در عین حال افزایش بهره وری کشاورزی و باغداری می داند.

محصولات تولیدی این شرکت هلندی به صورت مداوم توسط سازمان نظارتی این کشور بررسی و کنترل می شود.

گروه دراج نماینده رسمی شرکت فرم و فید در ایران است و محصولات و فرآورده های این شرکت معتبر را در اختیار صنایع کشاورزی و باغداری ایران قرار می دهد.

محصولات این تولیدکننده کشور هلند به وزارت جهاد کشاورزی معرفی شده و گواهینامه ثبت مواد کودی برای آنها اخذ شده است. از آن جمله می توان به مجوز كودRIGER 413 اشاره کرد.

Ferm O Feed
Fertiplus-logo

ثبت مواد کودی در سامانه مواد کودی وزارت جهاد کشاورزی به نوعی تایید و کسب مجوز استفاده از مواد ارائه شده به این سازمان در صنایع کشاورزی و باغداری محسوب می شود.

گواهینامه ثبت مواد کودی : RIGER 413

به استناد ماده 3 آیین نامه ثبت و کنترل کیفی انواع مواد کودی ( ابلاغیه شماره 020/23588 مورخ 1393/08/21 وزارت جهاد کشاورزی) بدینوسیله گواهی می شود ماده کودی آلی جامد با نام تجاری FERM O FEED RIGER 413 وارداتی  شرکت مجتمع ماشین سازی دراج کویر با برچسب مطابق نمونه پشت این گواهینامه ثبت گردید. گواهی مذکور بر اساس مدارک و اطلاعات تسلیمی توسط متقاضی صادر شده است. عدم اعتبار مدارک موجب بطلان این گواهینامه می باشد. مدت اعتبار این گواهی نامه با رعایت سایر شرایط قانونی دو سال است. درجه اعتبار این گواهینامه و تاریخ انقضای آن در پایگاه جامع اطلاعات مواد کودی کشور به آدرس www.KSWRI.ir بارگذاری شده است.