محصول شرکت SEMS اسپانیا

ترکیبات :

MgO  منیزیم محلول در آب 4%W/W

FE آهن محلول در آب 4.5%W/W

Zn زینک محلول در آب 1.5%W/W

Mn منگنز محلول در آب 3%W/W

Cu  مس محلول در آب 1.5%W/W

B بور محلول در آب 0.6%W/W

دوز مصرف :

اسپری روی گیاه : 0.75 تا 1.5 Kg/ha

کودآبیاری : 3 تا 4 g/Ha

دوزهای پایین تر برای نگهداری وضعیتMaintenance

9848945

کانکیورر Conqueror   محصولی خاص برای استفاده در گستره بزرگی از محصولات گیاهی در محیط های کشت هیدروپونیک یا خاکی است. از این ترکیب می توان  در تمام طول چرخه رشد گیاهان استفاده کرد و مانع از کمبود ترکیبی مواد معدنی شد.

کانکیورر Conqueror می تواند شرایط micro nutrition  را ایجاد کند.

بسته بندی :

  • بسته های 20 کیلوگرمی
  • بسته های 5 کیلوگرمی ِ 4 تایی 4x5Kg
  • بسته های 1 کیلوگرمی ِ 24 تایی 24x1Kg
بسته بندی

Conqueror  برای همراه با سایر محصولات مراقبتی و تقویتی گیاهان سازگار است