محصول شرکت SEMS اسپانیا

ترکیبات :

N  نیتروژن کامل 20% W/W

P2O5 فسفروس محلول در آب  20% W/W

K2O پتاسیم محلول در آب 20% W/W

B بور محلول در آب  0.010% W/W

Cu مس محلول در آب  0.002% W/W

Fe  آهن محلول در آب 0.020% W/W

Mn منیزیم محلول در آب 0.010% W/W

Mo مولیبدن محلول در آب 0.001% W/W

Zn زینک محلول در آب 0.002% W/W

 

نحوه مصرف:

نوتری بالانس 50-10-10 از طریق سیستم های آبیاری افشانه ای قابل مصرف است.

اسپری روی گیاه : 2 kg/ha

لوبیا سبز و گوجه فرنگی : از زمان گل دهی

ملون، خیار، فلفل و بادمجان: یک ماه پس از کاشت

توت فرنگی : بعد از میوه دهی هر 15 روز

سایر میوه ها : 3 kg/ha  از زمان میوه دهی هر 15 روز.

 

کودآبیاری : 0.5  تا 2 g/l و آبیاری

9848945

NutriBalance 10-5-50 نسبت 8.4-1-2 دارد. محلول پاششی آن از پتاسیم غنی شده است.

بسته بندی :

بسته بندی

Nutribalance 20-20-20 +TE قابل استفاده با هر نوع حشره کش و قارچ کش است