محصول شرکت SEMS اسپانیا

ترکیبات :

N  نیتروژن کامل ۲۰% W/W

P2O5 فسفروس محلول در آب  ۲۰% W/W

K2O پتاسیم محلول در آب ۲۰% W/W

B بور محلول در آب  ۰٫۰۱۰% W/W

Cu مس محلول در آب  ۰٫۰۰۲% W/W

Fe  آهن محلول در آب ۰٫۰۲۰% W/W

Mn منیزیم محلول در آب ۰٫۰۱۰% W/W

Mo مولیبدن محلول در آب ۰٫۰۰۱% W/W

Zn زینک محلول در آب ۰٫۰۰۲% W/W

 

نحوه مصرف:

نوتری بالانس ۵۰-۱۰-۱۰ از طریق سیستم های آبیاری افشانه ای قابل مصرف است.

اسپری روی گیاه : ۲ kg/ha

لوبیا سبز و گوجه فرنگی : از زمان گل دهی

ملون، خیار، فلفل و بادمجان: یک ماه پس از کاشت

توت فرنگی : بعد از میوه دهی هر ۱۵ روز

سایر میوه ها : ۳ kg/ha  از زمان میوه دهی هر ۱۵ روز.

 

کودآبیاری : ۰٫۵  تا ۲ g/l و آبیاری

9848945

NutriBalance 10-5-50 نسبت ۸٫۴-۱-۲ دارد. محلول پاششی آن از پتاسیم غنی شده است.

بسته بندی :

بسته بندی

Nutribalance 20-20-20 +TE قابل استفاده با هر نوع حشره کش و قارچ کش است