محصول شرکت SEMS اسپانیا

ترکیبات :

N  نیتروژن کامل 20% W/W

P2O5 فسفروس محلول در آب  20% W/W

K2O پتاسیم محلول در آب 20% W/W

B بور محلول در آب  0.010% W/W

Cu مس محلول در آب  0.002% W/W

Fe  آهن محلول در آب 0.020% W/W

Mn منیزیم محلول در آب 0.010% W/W

Mo مولیبدن محلول در آب 0.001% W/W

Zn زینک محلول در آب 0.002% W/W

 

نحوه مصرف:

اسپری روی گیاه : 150 تا300 gr/hl

محصولات هوای آزاد : 150 تا 500 gr/ha

کودآبیاری :

محلول  کلی 10 تا 15 kg/hl   غلظت در آب 0.5 تا 2 gr/l

محیط های کشت hydroponics : غلظت نباید بالای 1.5 gr/l  باشد

9848945

NutriBalance 20-20-20 + TE نسبت 1-1-1 دارد. این مخلوط باعث گل دهی منظم، میوه دهی و نیز گسترش ریشه می شود. همچنین وزن و میزان روغن گیاهان افزایش می یابد.

NutriBalance 20-20-20 + TE در تمام طول چرخه رشد گیاه قابل استفاده است. تاثیر آن در سراسر گیاه به علت قدرت جذب بالا  چشمگیر است.

بسته بندی :

بسته بندی

Nutribalance 20-20-20 +TE قابل استفاده با هر نوع حشره کش و قارچ کش است