محصول شرکت SEMS اسپانیا

ترکیبات :

N  نیتروژن کامل ۲۰% W/W

P2O5 فسفروس محلول در آب  ۲۰% W/W

K2O پتاسیم محلول در آب ۲۰% W/W

B بور محلول در آب  ۰٫۰۱۰% W/W

Cu مس محلول در آب  ۰٫۰۰۲% W/W

Fe  آهن محلول در آب ۰٫۰۲۰% W/W

Mn منیزیم محلول در آب ۰٫۰۱۰% W/W

Mo مولیبدن محلول در آب ۰٫۰۰۱% W/W

Zn زینک محلول در آب ۰٫۰۰۲% W/W

 

نحوه مصرف:

اسپری روی گیاه : ۱۵۰ تا۳۰۰ gr/hl

محصولات هوای آزاد : ۱۵۰ تا ۵۰۰ gr/ha

کودآبیاری :

محلول  کلی ۱۰ تا ۱۵ kg/hl   غلظت در آب ۰٫۵ تا ۲ gr/l

محیط های کشت hydroponics : غلظت نباید بالای ۱٫۵ gr/l  باشد

9848945

NutriBalance 20-20-20 + TE نسبت ۱-۱-۱ دارد. این مخلوط باعث گل دهی منظم، میوه دهی و نیز گسترش ریشه می شود. همچنین وزن و میزان روغن گیاهان افزایش می یابد.

NutriBalance 20-20-20 + TE در تمام طول چرخه رشد گیاه قابل استفاده است. تاثیر آن در سراسر گیاه به علت قدرت جذب بالا  چشمگیر است.

بسته بندی :

بسته بندی

Nutribalance 20-20-20 +TE قابل استفاده با هر نوع حشره کش و قارچ کش است