محصول شرکت SEMS اسپانیا

ترکیبات :

Fe  آهن محلول در آب 13% W/V

عامل شلاته EDTA

میزان مصرف

کودآبیاری: فواصل دو هفته ای 1-2  kg/ha

مستقیم در خاک:
درختان جوان، درختچه ها و تاکستان ها : 2 تا 4  kg/ha
درختان بالغ : 4 تا 7 kg/ha
در سبزی ها : 3 تا 4 kg/ha

بر روی گیاه:

درختان میوه : 30 تا 75 gr/Hl
محیط های کشت آبدار : 10 تا25 gr/Hl
گیاهان زینتی :  10 تا 20 gr/Hl

 

pH در محلول 1% آب : 2.74

حلالیت : 100% در دوز مشخص

9848945

نوتریشیا آهن Nutricia Fe یک اصلاح کننده سریع و تاثیر گذار در کمبود آهن است. حلالیت کامل این پودر باعث جذب کامل و اصلاح به هم ریختگی بالانس آهن می شود.

کمبود آهن با تغییر رنگ در برگ های جوان نمایان می شود و این برگ ها نسبت به سایر برگ ها زردتر هستند. با ادامه روند کمبود آهن تمام آنها زرد شده و به رنگ زرد باقی می مانند. در ادامه برگ ها ریزش پیدا می کنند.

نوتریشیا آهن Nutricia Fe با اکثر کودها و مواد تقویتی هماهنگی دارد.
این ماده نباید با روغن، سولفور و مواد آلکالینی مخلوط شود.

بسته بندی :

  • عرضه به صورت پودر
بسته بندی

قابل مصرف در خاک، توصیه شده به صورت محلول هنگام آبیاری خصوصا در سیستم قطره ای  یا روی گیاه