محصول شرکت SEMS اسپانیا

ترکیبات :

Zn   زینک محلول در آب 15% W/V

عامل شلاته EDTA

میزان مصرف

دوز اسپری ( افشانه )

کمبود مختصر : 150-100 cc/Hl

کمبود متوسط : 500-250 cc/Hl

2 تا 3 بار در ابتدای دوره زیستی استفاده شود.
در مرکبات و درختان میوه قبل از جوانه تابستانه استفاده شود.

کودآبیاری: مرکبات و میوه ها: 3 تا 7 lit/ha و آبیاری
3 تا 6 مرحله قبل از جوانه بهاره، ادامه در فواصل 10 تا 15 روزه دیرتر در اواخر تابستان.

محصولات باغی: 3 تا 5 lit/ha و آبیاری، حین یک سوم اولیه محصولدهی.

 

آبیاری پوششی : 5 تا 6 lit/ha  ( تقسیم شود بین 4 تا 6 دوره آبیاری)

9848945

Fluid Zn15% یا فلوید زینک 15%  یک اصلاح کننده کمبود زینک است که به صورت شلاته مصرف می شود و طوری فرموله شده است تا تمام نشانه های کمبود این عنصر در خاک های اسیدی و بازی را از بین ببرد.

Fluid Zn15% به صورت اسپری روی شاخ و برگ ها یا به صورت مستقیم در خاک مورد مصرف قرار می گیرد.

Fluid Zn15% خاک رسی مانع از نفوذ زینک به داخل خاک شده و در نتیجه ریشه های عمقی نمی توانند آن را جذب کنند. با حل شدن زینک در آب گسترش آن به صورت سطحی رخ می دهد و جذب آن کاهش می یابد. از دیگر علل کمبود زینک استفاده از کودهای محلول فسفاته در خاک های اسیدی است که مانع از انحلال زینک و در نتیجه جذب آن می شود.

با توجه به احتمال بروز نشانه های کمبود زینک در خاک های اسیدی و بازی، توصیه می شود به محض مشاهده نشانه های اولیه این کمبود از Fluid Zb15%  استفاده شود. این نشانه ها می تواند به صورت فعالیت کم جوانه های انتهایی که منجر به کوچکی سایز آنها یا کم شدن محصول در تعداد و اندازه می شود دیده شود.

بسته بندی :

  • بسته های 20 لیتری
  • بسته های 5 لیتری ِ 4 تایی 4x5L
  • بسته های 1 لیتری ِ 12 تایی 12x1L
بسته بندی

Fluid Zn15% با اکثر آفت کش ها و کودها سازگار است. با این حال توصیه می شود قبل از استفاده از یک نرکیب مختصر استفاده شود و مورد آزمایش قرار گیرد.

در گرمای شدید مانند ظهر ها و در یخبندان استفاده نشود.