محصول شرکت SEMS اسپانیا

ترکیبات :

اتانول آمین بور 15% W/V

نحوه مصرف:

تزریق در خاک به عنوان درمان پیشگیرانه : 2-3 L/Ha

در صورت نشانه های کمبود : 5-6 L/Hal

از طریق برگ :

توت فرنگی : 100-500 cc/Hl
درختان میوه : 100-200cc/Hl در زمان جوانه دهی قبل از شکوفه دهی.
بعد از برداشت محصول می تواند در نرخ  200cc/Hl تا 2 lit/Ha مصرف شود.

محصولات باغی: 300-600 cc/Hl و 1.5-3 lit/Ha زمانی که برگ ها آنقدر هستند که بتوانند اسپری را جذب کنند.

درختان زیتون : 1-1.5 L/Ha و 2-3 lit/Ha طی بهار.

تاک یا درخت انگور : 500 cc/Hl تا 1 L/Ha قبل از میوه دهی.

9848945

Fluid B15% یا فلوید بی15%  یک ترکیب اتانول آمینی است که میزان جذب در گیاهان را بهبود داده و کمبود بور را جبران می کند.

Fluid B15% انتقال قند را در میان بافت ها آسان کرده و رشد مریستم های انتهایی و نیز میوه دهی را بهبود می بخشد.

Fluid B15% به صورت مستقیم، یا به صورت کوددهی مایع و یا افشانه ( اسپری) قابل استفاده است. مصرف به صورت پاششی یا همان اسپری بهترن راه برای جلوگیری یا اصلاح کمبودهای مقطعی است.

کمبود بور سبب بروز مشکلات متعددی  مانند رشد بدون زمانبندی، بافت های مرده در گل ها، کمبود میوه دهی و … . در میان محصولات باغی و صیفی، چغندر بهترین نتیجه را از ذخیره بور می گیرد.

بسته بندی :

  • بسته های 1 لیتری
  • بسته های 5 لیتری ِ 4 تایی 4x5L
  • بسته های 1 لیتری ِ 12 تایی 12x1L
بسته بندی

Fluid B15% به عنوان راه حل پیشگیرانه توصیه می شود.