محصول شرکت SEMS اسپانیا

ترکیبات :

اتانول آمین بور ۱۵% W/V

نحوه مصرف:

تزریق در خاک به عنوان درمان پیشگیرانه : ۲-۳ L/Ha

در صورت نشانه های کمبود : ۵-۶ L/Hal

از طریق برگ :

توت فرنگی : ۱۰۰-۵۰۰ cc/Hl
درختان میوه : ۱۰۰-۲۰۰cc/Hl در زمان جوانه دهی قبل از شکوفه دهی.
بعد از برداشت محصول می تواند در نرخ  ۲۰۰cc/Hl تا ۲ lit/Ha مصرف شود.

محصولات باغی: ۳۰۰-۶۰۰ cc/Hl و ۱٫۵-۳ lit/Ha زمانی که برگ ها آنقدر هستند که بتوانند اسپری را جذب کنند.

درختان زیتون : ۱-۱٫۵ L/Ha و ۲-۳ lit/Ha طی بهار.

تاک یا درخت انگور : ۵۰۰ cc/Hl تا ۱ L/Ha قبل از میوه دهی.

9848945

Fluid B15% یا فلوید بی۱۵%  یک ترکیب اتانول آمینی است که میزان جذب در گیاهان را بهبود داده و کمبود بور را جبران می کند.

Fluid B15% انتقال قند را در میان بافت ها آسان کرده و رشد مریستم های انتهایی و نیز میوه دهی را بهبود می بخشد.

Fluid B15% به صورت مستقیم، یا به صورت کوددهی مایع و یا افشانه ( اسپری) قابل استفاده است. مصرف به صورت پاششی یا همان اسپری بهترن راه برای جلوگیری یا اصلاح کمبودهای مقطعی است.

کمبود بور سبب بروز مشکلات متعددی  مانند رشد بدون زمانبندی، بافت های مرده در گل ها، کمبود میوه دهی و … . در میان محصولات باغی و صیفی، چغندر بهترین نتیجه را از ذخیره بور می گیرد.

بسته بندی :

  • بسته های ۱ لیتری
  • بسته های ۵ لیتری ِ ۴ تایی ۴x5L
  • بسته های ۱ لیتری ِ ۱۲ تایی ۱۲x1L
بسته بندی

Fluid B15% به عنوان راه حل پیشگیرانه توصیه می شود.