محصول شرکت SEMS اسپانیا

ترکیبات :

زینک Zn  محلول در آب ۱۰  %W/W

بور B محلول در آب  ۱  %W/W

اسید آمینه های آزاد  ۲  %W/W

دوز مصرف :

دوز افشانه ( اسپری)

کمبود حداقلی : ۱۰۰-۱۵۰ cc/hl

کمبود متوسط : ۲۵۰-۵۰۰  cc/hl

در ابتدای چرخه بیولوژیک گیاه ۲ تا ۳ بار استفاده شود.
برای مرکبات و درختان میوه قبل از جوانه زنی تابستانه استفاده شود.

کودآبیاری:

مرکبات و درختان میوه : ۳-۷  L/ha و آبیاری
۳ تا ۶ بار قبل از جوانه زنی بهاره، تکرار در فواصل ۱۰ تا ۱۵ روزه

محصولات باغی : ۳-۵ L/ha و آبیاری،  طی زمان یک سوم اول محصول دهی

9848945

اطلس + یا +ATLAS  یک بهبود دهنده کمبود زینک است که تمام نشانه های کمبود زینک را در خاک های اسیدی یا بازی را از بین می برد. نحوه استفاده به صورت اسپری ( افشانه) یا تزریق مستقیم در خاک است.

خاک رس هیومیک روی را در قسمت های سطحی جذب کرده و با اندکی انتشار، اکثرا به صورت سطحی پخش و گسترش می دهد که همین امر مانع از رسیدن مواد مورد نیاز از جمله روی به ریشه های عمقی می شود و گیاهانی مانند درختان میوه از جذب این مواد بازداشته می شوند.

از نشانه های کمبود و نرسیدن این مواد به ریشه و جوانه های انتهایی، کوتاه ماندن گیاه و سایز بوته ای یا تغییر در شکل و میزان تولید میوه ها و محصول است.

بسته بندی :

  • بسته های ۲۰ لیتری
  • بسته های ۵ لیتری ِ ۴ تایی ۴x5L
  • بسته های ۱ لیتری ِ ۱۲ تایی ۱۲x1L

 

بسته بندی

غیر قابل استفاده در گرمای ظهر یا طی یخبندان

ATLAS+ با اکثر محصولات گیاهی و کودها سازگار است.

پیشنهاد می شود قبل از تهیه ترکیب در مقیاس کم آزمایش شود.