شرکت سمس SEMS

SEMS یا  Spanish Society of Microalgae and Byproducts جامعه میکروجلبک و محصولات جانبی اسپانیا یکی از شرکت های پیشرو در اسپانیا است که با واریته بزرگی از محصولات شناخته می شود.

این شرکت در زمینه های مختلفی از کشت گیاهان فعالیت داشته و کود مورد نیاز هر یک را تهیه و عرضه می کند و در این راه علاوه بر بهره گیری از دانش مربوطه به مسائل اقتصادی و تجاری نیز اهمیت ویژه ای می دهد.
شرکت سمس اسپانیا با دارا بوده لابراتوار تخصصی خود می تواند متناسب با نیاز هر یک از مشتریان محصولی ویژه تهیه و عرضه کند.

محصولات تولیدی این شرکت اسپانیایی به صورت مداوم توسط سازمان نظارتی این کشور بررسی و کنترل می شود.

گروه دراج نماینده رسمی شرکت سِمس در ایران است و محصولات و فرآورده های این شرکت معتبر را در اختیار صنایع کشاورزی و باغداری ایران قرار می دهد.

 

سایت رسمی این شرکت در آدرس زیر قابل دسترس است

https://www.seaweed.es

9848945

تنوع محصولات SEMS امکان بهره مندی از نهایت توان و دانش علمی در صنایع باغداری و کشاورزی را ممکن می سازد